Compozitori

MONOGRAFIA VIRTUALĂ A MUZICII ROMÂNEȘTI

Componenta principală a proiectului COOLsound 100 – Scena
virtuală a muzicii clasice româneşti

COOLsound 100 – Scena virtuală a muzicii clasice românești este deschiderea unei porți virtuale pentru publicul zilelor noastre către istoria muzicii clasice și contemporane românești, văzută prin cheia aniversării Centenarului României și punând în valoare în primul rând diversitatea acestei muzici, din punct de vedere componistic, al abordărilor interpretative, al genurilor muzicale.

Monografia virtuală a muzicii românești se deschide cu 20 de pagini biografice ce conțin acele elemente pe care le caută în primul rând un amator de cultură al zilelor noastre – video, imagine și text, atât în română, cât și în engleză.

Aceasta rămâne o pagină deschisă, urmând a fi completată în anii ce vin.